Data Coach

Heb je een vraag?

Grote kans dat je op deze pagina je antwoord al vindt.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Data-Coach en een leerlingvolgsysteem?

Data-Coach is een databank die ingezet wordt om de kwaliteitszorg van scholen te borgen door alle schooluitgangspunten en -doelen, maar ook afspraken en procedures vast te leggen.

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van leerlingen, zowel op individueel- als groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling.

Welke scholen werken er al met Data-Coach?

Steeds meer scholen gingen u al voor. De meeste scholen in het basisonderwijs, reguliere scholen, Daltonscholen, Montessorischolen en vrije scholen. Data-Coach werkt voor iedere school die kwaliteit wil garanderen. We leveren Data-Coach in heel Nederland, op de Nederlandse Antillen, in België en Nederlandse scholen in het buitenland.

Waarom Data-Coach en niet Sharepoint of Googledocs?

In Data-Coach maak je gebruikers aan met speciale rechten. Het grote voordeel is dat alleen op managementniveau mutaties in het systeem aan te brengen zijn, terwijl iedereen inzicht heeft in deze documenten. Dit zorgt voor een organisatiebreed gedragen werkwijze en kwaliteitsborging.

Welke voordelen heeft de jaarplanner?

Dit is een overzichtelijk instrument wat ingedeeld is in maanden, weken en dagen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leerkrachten, de intern begeleider en de directie. Alle drie de afspraken staan naast elkaar en kunnen aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er ruimte voor eigen planning. De leerkracht ziet zo in een oogopslag of hij/zij wel of geen tijd heeft voor een andere afspraak. Door afspraken te arceren, eventueel met een vast kleurschema, krijgt men nog meer overzicht van belangrijke data.

Wat vindt de inspectie van Data-Coach?

Officieel geeft de inspectie geen waardering of advies voor instrumenten, maar scholen die Data-Coach gebruiken en vooraf of tijdens het inspectiebezoek een pdf sturen van het programma, krijgen wel waardering dat de kwaliteitszorg middels Data-Coach geborgd wordt.

Waarom is Data-Coach zo efficiënt?

Als iedereen binnen een organisatie dezelfde methoden en procedures volgt, functioneert het beter. De digitale faciliteiten van Data-Coach maken het mogelijk om efficiënter en eenduidiger samen te werken. De planningsmodule voorkomt dubbele en gemiste afspraken. Leerkrachten werken prettiger en met minder stress. Met focus op kwaliteit.

Een online faciliteit als Data-Coach, ontwikkeld door een expert in het onderwijs, is uniek in het (basis)onderwijs.

Welke ondersteuning kan ik verwachten?

B-Consult installeert en helpt bij het implementeren van Data-Coach. Middels periodieke updates en tips blijft het werken met Data-Coach up-to-date en top-of-mind. Als er vragen zijn kunt u de helpdesk bellen voor snelle ondersteuning.

Welke module heb ik nodig?

Voor de verschillende doelgroepen binnen het onderwijs biedt Data-Coach specifieke modules. Op dit moment is er een module speciaal voor scholen en voor besturen.

Hoe lang duurt het voordat Data-Coach geïnstalleerd is?

Data-Coach wordt na aanschaf direct online geïnstalleerd. Het vullen doet u zelf. Een uitgebreide handleiding is online beschikbaar.

Met Data-Coach is eenvoudig te werken dus direct effectief.

Online kennis maken met data coach

Bekijk de online demo

Nieuwsgierig geworden wat Data-Coach voor jouw school kan betekenen? Meld je aan en krijg 14 dagen gratis toegang tot onze online omgeving bij de Demo School.

30 dagen gratis

Bekijk de ervaringen van anderen

Lees gerust de uitgebreide testimonals door op onze website. Andere IB’ers en schooldirecteuren leggen uit hoe Data-Coach hen heeft geholpen.