Kennis en Vaardigheden matrix

Waar ligt de kracht van je team?

Is iedereen bekend met de kwaliteitszorg wat je uitvoert op school? Welke kennis en vaardigheden beheerst iedereen, wat wil je nog leren of waar liggen je ambities? Wie is het beste geschikt in welke groep of bepaalde taak of doet dat er niet toe?

De matrix kun je aanvragen via het contactformulier

Koppel je matrix aan de Data-coach, dan wordt het ook een zelfevaluatie instrument voor je organisatie.

De matrix

In de matrix gaan we uit van kennis en vaardigheden op het gebied van:

  • De doelgroep (leerlingenpopulatie),
  • De extra ondersteuning (specifieke ondersteuningsbehoeften)
  • De doelstellingen (passend onderwijs, HGW en OGW)
  • De veiligheid (Sociaal emotionele ontwikkeling, veiligheidsmonitor en anti pestprotocol)
  • De organisatie (instroom en uitstroom van leerlingen)
  • De niveaus van ondersteuning (de orthotheek in breedste zin: dyslexie, dyscalculie, gedrag, sociaal emotioneel, de sociale kaart bijvoorbeeld)
  • De procedures (communicatie, meldcode en leerplicht)

Kennis en Vaardigheden Matrix

Natuurlijk kan je ook school specifieke kennis noteren in deze vakken. Je kunt de kopjes zelf aanpassen bij kennis en vaardigheden zoals jij dat wilt.

Denk bijvoorbeeld aan onderwijs als: Dalton, Montessori, Jenaplan, thematisch onderwijs etc. Daarnaast kun je ook denken aan technische kennis als ICT, onderwijs op afstand, gebruik leerlingvolgsysteem.

Bouw gerelateerde zaken: kleuteronderwijs, zaakvakken, specifieke leerlijnen, aanvankelijk/voortgezet lees onderwijs etc. Het is belangrijk dat binnen een team de juiste kennis en vaardigheden voldoende beschikbaar zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat elke teamlid de voor zijn/haar functie benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ook is het handig om te weten hoeveel kennis er is in school , daarmee kun je zelfsturende teams ontwikkelen.

Bij kennis en vaardigheden heb ik gekozen voor items die belangrijks zijn in de kwaliteitszorg en gekoppeld zijn aan de modules van Data-coach. Je kunt er ook een specialisatie inzetten bijvoorbeeld didactisch handelen op zicht op ontwikkeling. Hiervoor kun je kijken bij de standaarden van de inspectie, waar een leerkracht aan moet voldoen.

Een goede manier om dit inzichtelijk te maken is de kennis en vaardigheden matrix. In deze matrix wordt van elk teamlid vastgelegd wat het huidige en het gewenste kennis en vaardigheden niveau is. We doen dit door de huidige kennis en vaardigheden te scoren:


Kennis en Vaardigheden Matrix

Wie bepaalt hoe vaardig je bent?

Mogelijk kun je het aantonen door je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarin staat of je er voor geleerd hebt, of je uitvoerende bent. Het helpt je ook na te denken om bij te willen scholen bijvoorbeeld.

Kennis en vaardigheden Matrix

Daarnaast geven we per onderwerp aan wat het gewenste niveau van de kennis en vaardigheden is, dat doen we met rood. Let er op dat je niet te veel leerpunten per persoon opneemt (richtlijn: 4 rode hokjes) en dat je maximaal een half jaar in de toekomst plant. Zijn er meer leerpunten, maak dan keuzes, bijvoorbeeld op  Dat betekent dus ook dat je 2x per jaar de matrix herijkt. Hier moet ook je aanbod van studiedagen op gericht zijn bepaalde kennis.

Kennis en Vaardigheden Matrix

In het voorbeeld hieronder is de huidige kennis over het onderwerp 50% (groen) en het gewenste kennisniveau is 75% (groen + rood)


Op deze manier geven we aan waar iemand zich nog verder wil/moet ontwikkelen.

Let bij het invullen van het gewenste kennis en vaardigheden niveau op de volgende zaken:

• Zorg ervoor dat je voor alle cruciale taken minimaal 3 personen hebt met “basis” kennisniveau, zodat je minder gevoelig bent kwaliteitsverlies in de school.
• Zorg ervoor dat elk persoon op meerdere taken inzetbaar is, dat verhoogt het werkplezier.
• Investeer in het verhogen van de kennis en vaardigheden op de punten waar het nodig is. Het voegt niets toe om ernaar te streven dat iedereen overal maximaal op scoort.

Hoe vul je de matrix in?

Je kunt de matrix laten invullen door de medewerker zelf (over zijn eigen kennis en vaardigheden) en door de intern begeleider of bouwcoördinator.

Je kunt het ook gebruiken als 360 graden feedback, dan laat je de matrix door meerdere personen waarderen voor 1 collega, deze collega kiest zelf wie dat mogen zijn.
Vervolgens kun je het gesprek aangaan over de plekken waar verschillen zitten. Let hierbij op dat het vaak om het relatieve verschil gaat tussen medewerkers, daarom kun je hem pas goed invullen als je de data van de hele school hebt.

De mening van de leidinggevende is hierin ook doorslaggevend, omdat hij/zij het totaal van de school kan overzien. Op basis van de kennis en vaardigheden matrix kun je als leidinggevende doelen stellen voor je team en de individuele medewerkers (het groen krijgen van de rode vakjes). 

Acties

Zorg dat hier per medewerkers acties aan gekoppeld worden en let hierbij op de aanwezige kennis en vaardigheden in het team. Medewerkers die ergens in uitblinken kun je goed inzetten om kennis en vaardigheden over te dragen. Door medewerkers gericht aan elkaar te koppelen kan vaak in korte tijd veel vooruitgang worden geboekt.

Maak vrijblijvend kennis met onze complete software

Online kennis maken met data coach

Bekijk de online demo

Nieuwsgierig geworden wat Data-Coach voor jouw school kan betekenen? Meld je aan en krijg 14 dagen gratis toegang tot onze online omgeving bij de Demo School.

Toegang tot de Demo School is gratis en vrijblijvend
30 dagen gratis

Vraag een online introductie-gesprek aan

Wil jij persoonlijk jouw vragen stellen? Dat kan. Plan een gratis kennismakingsgesprek in om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn van Data-Coach. En op welke manier het jullie team ondersteunt.